Zrození BlackBoxu

Geneze nápadu

Celý projekt BlackBox vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Prvotní myšlenkou, která vedla ke zrodu BlackBoxu byla absence ucelených studijních materiálů pro obor ISK. Postupným zráním tohoto nápadu se idea tvorby skript přetavila do podoby vzdělávací stolní hry. Na přípravě hry spolupracovalo téměř rok 6 studentů pod vedením zkušeného mentora. Byl to dlouhý rok plný nečekaných obratů, změn a komplikací. Celý proces se skládal z několika na sebe vzájemně navazujících fází.

Příprava

Nejprve byly na základě analýzy oborové odborné literatury vydefinovány tematické oblasti, ze kterých by měly pocházet otázky. Vzniklo 17 kategorií, které se vzájemně překrývají a tvoří tak základ oboru ISK. Studenti poté vytvořily ke každé z daných kategorií cca 100 otázek a odpovědí,  které byly předloženy odborným garantům k jejich posouzení. Odborníci tak zkontrolovali jak faktickou správnost odpovědí, tak i šíři záběru otázek. Vyčerpat plně každou kategorii a pokrýt ji tak pomocí otázek a odpovědí v plném rozsahu není možné, cílem tvůrců bylo, aby každá kategorie obsahovala základní sadu otázek, která tvoří jakési jádro dané kategorie. Každý student ISK by tyto otázky a odpovědi měl znát či si je během studia osvojit.

Tvorba a výroba

Vytvořit otázky a odpovědi je jedna věc, druhá ovšem je, vytvořit otázky a odpovědi takovým způsobem, aby se vtěsnaly na hrací kartu. Velikost karet je z důvodu dobré manipulace s nimi omezená, proto byl stanoven maximální rozsah textu na kartu. U některých kategorií to bylo opravdu velmi těžké vytvořit otázky a hlavně odpovědi tak, aby se tam vešly a současně byly srozumitelné. Muselo se zkracovat a upravovat. Tato fáze byla velmi zdlouhavá a zdála se nekonečnou. Nakonec se celý proces přeci jen přesunul do výrobní fáze, kdy byla hra vytištěna, zkompletována a výsledkem je unikátní vzdělávací hra a učebnice v jednom - BlackBox.