Hraní a učení

Uspořádání

V balení je celkem 459 karet dvou velikostí, na kterých je 1705 otázek a odpovědí.  Rub a líc karty má odlišnou barvu pozadí, takže je na první pohled patrné, na které straně jsou otázky a na které odpovědi. Pro jednoduchou orientaci při manipulaci s kartami má každá kategorie svou vlastní barvu, kterou je označena každá z karet. Současně je na každé kartě vyznačen název kategorie. V krabici jednotlivé kategorie oddělují vyšší karty - rozřaďovače, které mají stejnou barvu jako daná kategorie. Orientace v balení probíhá tedy podobně jako v lístkovém katalogu nebo v kartotéce. Tak je zajištěna nejen přehlednost a účelnost, ale toto uspořádání zabraňuje promíchávání karet v jednotlivých kategoriích.

Hraní a učení

Návod ke vzdělávací hře BlackBox nabízí základních 11 herních mechanik, ve kterých mohou být využity současně všechny karty nebo jen jednotlivé části. Hráči si mohou sami určit, které oblasti je zajímají a ve kterých si chtějí prohloubit své znalosti. A nebo naopak, ve kterém oboru se cítí silní a připraveni porazit soupeře.
Síla BlackBoxu je v univerzálnosti jeho použití. Lze ho využít ke drilování určité části učiva, například různých pojmů, a to individuálně nebo ve skupině. Díky propojení kategorií skrze podobné otázky student lépe chápe souvisloti jednotlivých částí oboru a díky tomu jej vnímá jako kompaktní celek a ne jako osamocené ostrůvky. Velmi překvapivé časové souvislosti nabízí Milníky.
BlackBox nejsou skripta ani učebnice. Svou koncepcí však nabízí možnost zorientovat se v multidisciplinárním oboru informační vědy, který se (nejen) na první pohled zdá velmi nejasně ohraničený a jen těžko uchopitelný. Zároveň umožní každému získat představu o tom, jaké kompetence a rozsah znalostí by měl mít úspěšný absolvent bakalářského studia. Velmi užitečný může být také pro studenty navazujícího magisterského studia, kteří studovali jiný bakalářský obor.